We zijn geen robotten maar mensen…

We zijn geen robotten maar mensen…

Als je goed wil kunnen samenleven of samenwerken is het belangrijk niet te leven met een onderstroom van oordeel en negativiteit. Natuurlijk moeten er op het werk taken afgewerkt worden, en liefst zo efficiënt en goed mogelijk.  Ook thuis zijn er praktische dingen die gedaan moeten worden.

Maar er doen zich onvermijdelijk haperingen voor en er worden fouten gemaakt.  Soms doen anderen niet wat afgesproken was of wat je verwacht had dat ze zouden doen.  In het deel van je hersenen dat gaat over werk plannen en verzetten, gaan dan rode lichtjes knipperen.  Dit deel van je hersenen is er om obstakels weg te werken en om zo goed en vlot mogelijk de gestelde doelen te bereiken.  Een prachtige functie maar in samenwerking kan dit misgaan, gewoonweg omdat we geen robotten maar mensen zijn.  Er zijn taken en mensen die de taken uitvoeren.  Om duurzaam te kunnen samenwerken, is het daarom nodig te zorgen voor  een goede balans tussen mensgerichtheid (relatiegerichtheid) en taakgerichtheid.

Als we alleen taakgericht zijn, verliezen we ons gauw in een stroom van oordelen over de mensen om ons heen.  Bij voorbaat denken we al in termen van beperkingen en problemen.  Op het werk is er al wrevel nog voor de vergadering is gestart.  Dik komt de efficiëntie en langetermijnsamenwerking niet ten goede.

Sta hier eens bij stil….

  • Hoe denk je dat mensen jou zouden beschrijven in 3 woorden? Misschien wil je het wel vragen aan een aantal mensen die dicht bij jou staan?
  • Hoe wil je dat mensen je beschrijven in 3 woorden? Wat is nu echt belangrijk voor jou?
  • Kijk nu naar je eerste en je tweede reeks woorden.  Wat kan je daarmee?

Be a good finder! Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief.